Grafický dizajn

Grafické práce, ktorých výstupom je tlačená alebo elektronická verzia spracovaných materiálov.

#Bezpečnosť #cms #technická_podpora #SSL #videá #fotografie #dokumenty #vlastná_administrácia #multimédia #hosting

Technická pomoc

Technická pomoc (Helpdesk) je riešenie problémov s informačnými technológiami (počítačmi, softvérovými produktami,...)

#logo #vizitky #hlavičkový_papier #plachty #plagáty #letáky #brožúry #časopisy #tlačené_materiály #bannery #web

Administrácia

Nastavovanie a správa firemných sociálnych sietí a web-stránok.

#logo #vizitky #hlavičkový_papier #plachty #plagáty #letáky #brožúry #časopisy #tlačené_materiály #bannery #web

Web stránky

Vytvorenie staickej alebo dynamickej online firemnej prezentácie.

#logo #vizitky #hlavičkový_papier #plachty #plagáty #letáky #brožúry #časopisy #tlačené_materiály #bannery #web

Naši klienti

3 Vio Zvolen

3 Vio Zvolen

Férové Firmy

Férové Firmy

Maesif Furniture

Maesif Furniture

Matuška motorsport Agromat.sk

Matuška motorsport Agromat.sk

SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince

SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince

Salaš Hron Kováčová

Salaš Hron Kováčová

Schody Bariak

Schody Bariak

Sestry Sihelské

Sestry Sihelské

Vígľaš

Vígľaš

Úrad vládneho auditu

Úrad vládneho auditu

Niektoré nami realizované projekty

Logotyp

Férové Firmy

Grafický dizajn

Vytvorenie logotypu Férové Firmy.

www.schodybariak.sk

Schody Bariak

Web stránky

Vytvorenie statickej prezentácie firmy.

www.salashronkovacova.sk

Salaš Hron Kováčová

Web stránky

Vytvorenie dynamickej prezentácie firmy.

www.maesif.com

Maesif Furniture

Web stránky

Vytvorenie statickej prezentácie firmy.

Silvester 2017

SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince

Grafický dizajn

Vytvorenie jednotného Silvestrovského dizajnu pre rôzne materiály.

www.sestrysihelske.sk

Sestry Sihelské

Web stránky

Vytvorenie statickej webstránky.

www.uva.sk

Úrad vládneho auditu

Web stránky

Vytvorenie dynamickej stránky úradu.

Vizitky maesif

Maesif Furniture

Grafický dizajn

Grafické spracovanie vizitiek klienta.