Vígľašký občasník 2/2017

Grafické spracovanie časopisu pre tlač na základe zaslaných textových a fotografických podkladov.

Náhľad projektu

Vígľašký občasník 2/2017