Reklamné pútače

Grafické spracovanie reklamných pútačov (tabúľ) kaviarne.

Náhľad projektu

Reklamné pútače