Salaš Hron Kováčová

Reštaurácia Salaš Hron na Kováčovej pôsobí na Slovensku už viac ako 27 rokov. Firma Emília Pulišová - SALAŠ HRON, prebrala štafetu po nežnej revolúcií v roku 1990. Dovtedy túto reštauráciu prevádzkovalo Jednotné roľnícke družstvo Sliač, ktoré budovu aj postavilo. Prevádzka už v tom období bola známa svojou ponukou jedál ako, halušky a mäsové výrobky. Firma Emília Pulišová - SALAŠ HRON ponechala jedálny lístok predchádzajúcich prevádzkovateľov, ale aj rozšírila sortiment o baranie špeciality a viacej druhov typických slovenských jedál.

http://salashronkovacova.sk/

Projekty klienta

www.salashronkovacova.sk

Vytvorenie dynamickej prezentácie firmy.

Web stránky

Poukážka

Grafický návrh poukážky.

Grafický dizajn