Inovacio s.r.o.

Členmi tímu Inovacio sú dizajnér Ing. Miroslav Vaňo a konštruktér Ing. Juraj Žiačik, absolventi Technickej univerzity vo Zvolene v odbore dizajn nábytku s viacročnou praxou a technik Ing. Dominik Vaňo, absolvent Žilinskej univerzity v Žiline. Našim spoločným prepojením jednotlivých profesií pri tvorbe interiéru vytvárame hodnotné prostredie pre život človeka a jeho blízkych.

http://www.inovacio.sk

Projekty klienta

www.inovacio.sk

Vytvorenie statickej webstránky.

Web stránky