Projekty klienta

Logotyp

Vytvorenie logotypu Férové Firmy.

Grafický dizajn